PROFESNÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ - REFERENTŮ

Autoškola - Blanka se specializuje rovněž na profesní školení řidičů – referentů.
Takzvané referentské zkoušky jsou určeny pro firmy, jejichž zaměstnanci jezdí služebními auty. Školení řidičů – referentů je v rozsahu řidičského oprávnění skupiny B.

MÍSTO ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
 • v našich učebnách sídla Autoškoly - Blanka – Hřímalého 805/3, 301 00 Plzeň

 • v prostorách žadatele, který objednává profesní školení řidičů – referentů

CENA ŠKOLENÍ

Profesní školení řidičů – referentů nabízíme v přiměřené cenové nabídce. Cena je vždy závislá na místě konání a na počtu osob, které za danou firmu profesní školení řidičů – referentů absolvují.
Podrobné informace o ceně Vám sdělíme na:

telefonním čísle 737 529 487, 377 426 039
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ŠKOLENÍ DĚLNICKÝCH PROFESÍ (odborná školení z bezpečnosti práce)

Školení buy clomid
buy levitra online
buy priligy
kamagra online
buy generic propecia online
obsluh stavebních a zemních strojů (strojníků)

Stavební stroje smí v souvislosti s prováděním zemních nebo jiných stavebních prací obsluhovat jen ten, kdo získá k obsluze oprávnění v souladu s vyhláškou č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stabebních strojů, ve znění pozdějších předpisů.

Provádíme následující školení:

 • základní kurzy,

 • rozšířené stávajícího oprávnění,

 • opakované školení.

Školení řidičů motorových vozíků (manipulačních vozíků)

Manipulační vozík slouží k nakládání, skládání, stohování a přepravě zboží a materiálu. Je určen převážně k provozu na vnitropodnikových komunikacích. Obsluhou vozíku může být pověřena pouze osoba strarší 18 let, tělesně a duševně způsobilá. Musí vlastnit oprávnění k řízení vozíku příslušné třídy a druhu. Vozíky rozdělujeme podle způsobu pohonu, účelu použití a způsobu řízení.

Provádíme následující školení:

 • základní kurzy,

 • rozšíření stávajícího oprávnění,

 • opakované školení.

Školení jeřábníků a vazačů

Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se řídí pokyny vazače. Jeřábnický průkaz je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat jeřábnické práce na jeřábu uvedené třídy a typu.

Vazač je zodpovědný za bezpečné uvázání břemene a jeho přepravu. Vazačský průkaz je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vázat břemena.

Provádíme následující školení:

 • základní kurzy,

 • rozšíření stávajícího oprávnění,

 • opakované školení (provádí se jednou ročně).

Školení obsluhy pracovních plošin a regálových zakladačů

Školení obsluhy pracovních plošin se provádí v rozsahu vyhlášky č. 19/1978 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a dále pak v rozsahu norem ČSN EN 280, ČSN ISO 18878, ČSN ISO 18893 a návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých pracovních plošin, které pracovníci obsluhují.

Školení obsluhy regálových zakladačů se provádí v rozsahu vyhlášky č. 19/1978 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a dále v rozsahu norem ČSN 267403, ČSN 267406, ČSN EN 528 a dalších norem, a také návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých regálových zakladačů, které pracovníci obsluhují.

Provádíme následující školení:

 • základní školení obsluhovatelů pracovních plošin,

 • základní školení obsluhovatelů regálových zakladačů,

 • opakované školení obsluhovatelů pracovních plošin,

 • opakované školení obsluhovatelů regálových zakladačů.

Podrobné informace o jednotlivých školení dělnických profesí Vám sdělíme na:

telefonním čísle 377 426 039
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript